תקנון

 תקנון האתר והסכם תנאי השימוש בו

 תנאי השירות:

שם:                            ,ע.מ/ ח.פ. – 
כתובת מפעילת האתר :

טלפון :  
אחראית /מנהלת האתר:

מנהל מחלקת שירות לקוחות:
אי מייל:

טלפון שירות לקוחות:

 

עמוד זה מגדיר את תקנון  והסכם תנאי השימוש החלים עליך באתר זה. קרא את התנאים בקפידה. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

תקנון האתר הינו הסכם המהווה מסמך משפטי (להל"ן": ההסכם ו/או "התקנון") בינך לבין בעלי האתר. הסכם זה חל על אתר האינטרנט (בגובה העיניים- להצליח עם ילדים להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר.  על ידי רישום לשירות, או גלישה או פרסום אתה הופך לחבר בשירות והינך מסכים להיות מחוייב על ידי התנאים של הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל ,תבצע כל שימוש באתר זה. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של תקנון ההסכם באתר.

למען הסר ספק השימוש באתר מותנה בקבלת מלוא התנאים הכלולים בתקנון זה, שאם לא כן לא תהא רשאי לבצע כל שימוש באתר מכל סוג שהוא.

כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו אסמכתא לפירושו.

זכאות: קטינים אינם רשאים להירשם לשירות על ידי הרישום והצטרפות כחבר או מנוי הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.

פרסום מידע מטעמך

המידע שאתה מוסר לפרסום באתר זה יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. האתר אינו מתחייב, כי תתקבל תשובה לשאלתך או הודעתך. האתר ו/או מי מטעמו אינו יכול לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות פרסום הודעתך, ומי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, אתר זה  לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו או ישלחו אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסומך באתר. האתר או מי מטעמו גם לא ישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

נהג בתבונה ובזהירות בפרסום התכנים מטעמך באתר ועל אחריותך בלבד !

חובה לזכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התשובות או הפרסומים שינתנו באתר אינן מהוות תחליף לייעוץ פרטני כזה או אחר . האתר או מי מטעמו אינו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

 

רישום לשירות ורכישת מנוי

אף על פי שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר בתנאים האמורים בתקנון, באם תרצה להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר ולהשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מנוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו להלן.

המחירון הוא חלק מהסכם זה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לעדכן את תעריפי השימוש בשירות. כדי להפוך למנוי עליך להירשם לשירות. אם וכאשר תירשם לשירות כמנוי, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה ("מידע רישום"), ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדוייק, עדכני ומלא. הינך מאשר כי אם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדוייק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך כמנוי באתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם האתר תופסק, ובמקרה כזה, לא תהיה זכאי להחזר כספי על יתרת המנוי שלא נוצל.

) תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מאתנו או באמצעותנו מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. על ידי הצטרפות כחבר מנוי בשירות, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על "התאמות", הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומפגשים שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, הנך מתבקש להודיע על כך עם הצטרפותך כמנוי באתר.

 הינך מסכים ומאשר כי אין לנו כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות, פרסומים או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. הינך מאשר כי אנו שומרים את הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל לאחר פרק זמן של חודשיים ימים.

 צוות שירות הלקוחות שלנו, מנהל האתר וצוות יועצי הפאנל, עומדים לרשותך במתן תמיכה וסיוע על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, הינך מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת, או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.

במידה ונתקבל לגביך דיווח במסגרת האתר ובכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, מנהל האתר רשאי לבדוק את הפעילות שלך באתר ולהפסיק ככל שיידרש את חברותך לאלתר, במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:

א)      לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לנציג מוסד כלשהם- חל איסור מוחלט להשתמש באתר עבור אנשים אחרים או להשתמש בכרטיס אשראי שלא שלך.
ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.
ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.
ד) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.
ה) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.
ו) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהוא. 
ז) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
ח) לא תהיה רשאי לזייף כותרות, פרסומים , תמונות , הודעות, שאלות וכיוצ"ב אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.
ט) לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות. 

י) לא תהיה רשאי לתרגם, למכור, לבצע לפענח, או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.
יא) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות.

יב) לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידך כספים.
יג) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
טו) לא תהיה רשאי לטעון או להעלות (UPLOAD) תמונות או פרסומים לא חוקיים או שאינם עומדות בתנאי התקנון.

טז לא תהיה רשאי לפרסום מכל סוג שיש בו הטעיית הציבור, הסתה, שקר, הונאה, איום, העלבה, או גזעני או שיש בו עבירה על החוק.

מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או יגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.

.

שיפוי על ידי החבר הגולש או המנוי
אין לפרסם באתר מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

מנהל האתר או מי מטעמו רשאי בכל עת לסרב לפי שיקול דעתו הבלעדי לכל פרסום מכל סוג שלדעתו מפר את הוראות תנאים אלה – או למחוק כל הודעה  או פרסום שיש לדעתו חשש כי הדבר מהווה הפרת תנאים אלה, אף אם כבר פורסמו. מנהל האתר יהא רשאי לחסום אותך במקרה זה ולמנוע ממך כל פרסום או הודעות נוספות.

נאסר עליך למסור מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש

הגולש והמנוי יהא אחראי לכל, הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות, לרבות, אך לא רק א) הפרה של תנאי הסכם זה, ב)האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש לנו או שהינך מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהוא, ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו. השימוש ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר או מי מטעמו  לא ישא בכל אחריות ביחס לכל פרסום מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, תוכנן של פרסומים אוהודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותו.

האתר או מי מטעמו אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

אתה מתחייב לשפות את בעלי האתר,יועציה , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תכנים ברשת
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, או מידע אחר או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות הגולשים  הינן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. האתר או מי מטעמו לא אחראי לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות בכל דרך שהיא. בשום מקרה האתר או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות האתר או יועברו לחברים באתר.

 

פרטיות
המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק לאתר יאוכסן על גבי מחשבים. הינך מסכים שנשתמש במידע זה לפי שיקול דעתנו ועל מנת שנאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן הינך מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות האתר מעת לעת ולשמירה על פרטיות ולתנאים הכלולים בה. הנך מסכים מראש כי המידע יועבר ליועצים ולצדדים שלישיים,כמתחייב ממתן השירות והפעלתו.

אף על פי שכל גולש, חבר או מנוי חייב להסכים לתנאים של תקנון האתר, לא נוכל להבטיח שכל חבר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף, האתר לא יהיה אחראי לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים , אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים – "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. האתר או מי מטעמו אינם אחראים לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. האתר או מי מטעמו  מסייג כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של חברים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.

 

קניין רוחני ותוכן האתר

האתר ומפעיליו הם בעלי זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר זה. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני הכללים בין היתר עיצובו הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים והפרסומים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג.

חל איסור מוחלט על שימוש בתוכן מכל סוג שהוא ולרבות :העתקה, הפצה, הצגה,סריקה, פרסום או העברה, וכיוצ"ב אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב של מנהלת האתר.

במסירת הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה לפרסום האתר הנך מתיר לאתר או מי מטעמו להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. בנוסף האתר או מי מטעמו יהא רשאי להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע, ידיעה, ניסוח או פרטים שמסרת לפרסום לפי שיקול דעת המוחלט של האתר, לשם תפעול האתר או פרסומו.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני , הפרסומים המאמרים התשובות , הבאנרים , התגובות, עיצוב האתר וכיוצ"ב הכל ללא יוצא מן הכלל המהווים חלק מאתר זה  הנן של ובבעלות האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה של מנהל האתר בכתב ומראש.

 

האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, גם בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

האתר אינו מחוייב למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר. עם הפסקת הפעילות באתר תהיה ידיעות אינטרנט רשאית למחוק את המסרים שפרסמת באתר, גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי תנאי שימוש אלה.

ידיעות אינטרנט רשאית לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. ידיעות אינטרנט תפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך השימוש.

תנאי הרכישה של מנויים

תנאי רכישה אלה מתווספים לאמור באישור רכישת המנוי שקיבלת מאיתנו בדואר אלקטרוני עם הצטרפותך כמנוי לשירות, בו פורטה תקופת המנוי המקורית, התשלום החודשי בתקופה זו והתשלום בתקופות חידוש המנוי.

במידה והינך מעוניין להפסיק את המנוי במהלך תקופת ההתקשרות עליך לפרט בהודעת הביטול, ככל הניתן, את שמך, שם המשתמש שלך ומספר תעודת הזהות שלך. הביטול ייכנס לתוקפו בתוך 3 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול. 

בשל העובדה שאפשרות השימוש באתר כמנוי, ובכלל זה הגישה למאגר המידע הממוחשב של האתר, מוענקת ללקוח עם רכישת המנוי, לא תהא זכאי להחזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי במידה והינך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או את חברותך באתר.

לתשומת לבך: עם סיום תקופת ההתקשרות המקורית יתחדש המנוי שלך באופן אוטומטי מדי חודש בחודשו בכפוף לתשלום הרלבנטי בתקופות חידוש המנוי, למעט אם הודעת לנו באופן מפורש על אי חידוש המנוי. 

תמיכה

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות האתר ישתדל ללא כל הבטחה להתייחס לפנייתך בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם לא חלה כל חובה לעשות כן.

החלת הדין הישראלי וסמכות שיפוט-


על תנאי שימוש אלה ועצם השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

הנך מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי חוקי כלפיך. כפי הידוע מוסכם בזאת וכפי האמור לעיל כי חוקי האתר יכולים להשתנות מעת לעת ובאחריות הגולש/ המנוי להתעדכן בהם, שכן הינם תקפים מרגע העלתם לאתר.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או השימוש באתר זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

הנני מאשר כי קראתי את התקנון, הבנתי והסכמתי באופן בלתי חוזר לכל התנאים האמורים בו.

*** מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים ***

איך בעזרת רעיונות פשוטים אפשר לגדל ילדים מאושרים וליהנות מההורות..?
matana
הורים מספרים